fbpx

Njoftim per provim pranues – MASTER

Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 29.09.2015 miratojë propozimet e njësive akademike dhe në bazë të vendimit të MASHT-it, Ref. Nr. 274/01-B, të datës 10.09.2015, mori vendim për shpalljen e

KONKURSIT
për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike-Master për vitin akademik 2015/2016

Provimi pranues do te mbahet me dt. 15.10.2015, ora 10:00 sipas orarit:

 

II. Fakulteti Juridik – Studimet MASTER

Listat për provimin pranues

Drejtimi Kushtetues Administrativ – Amfitateri 2

Juridiko Penal – Fakulteti Juridik – Amfiteatri 1

Juridiko Penal – Fakulteti Juridik – Salla  1

 

Translate »