fbpx

Njoftim për lëndën “Organizatat Ndërkombëtare”

Njoftojmë studendentët e Fakultetit Juridik se listën për provimin “Organizatat Ndërkombëtare” mund ta gjejnë në lidhëzën e mëposhtme:

Organizata Ndërkombëtare – Mr. Sc. Driton Lajqi

Organizata Ndërkombëtare – Komisioni

Translate »