fbpx

Njoftim për konsultime të Prof. Asoc. Dr. Kolë Krasniqi

Njoftohen studentet e vitit te dyte te Fakultetit Juridik se konsultimet rreth provimit te lendes “E drejta penale” mbahen nesër me date 21.11.2017, ne ora 12

Njoftohen studentet e vitit te katërt te Fakultetit Juridik se konsultimet rreth provimit te lendes “E drejta penale ndërkombëtare” mbahen nesër me date 21.11.2017, ne ora 12

Njoftohen studentet e vitit te dyte te Fakultetit Juridik se për shkak te një udhëtimi jashtë vendit nuk do te mbahet ligjërata te mërkurën. Kjo ligjërate është zëvendësuar më parë. Kollokviumi I mbahet me 29.11.2017

Translate »