fbpx
Njoftim për Aplikim

AKADEMIA PËR NDËRMARRËSI DHE QASJE INOVATIVE NDAJ TË BËRIT BIZNES NË VENDET NË TRANZICION 

 

THIRRJE PËR APLIKIM

 

Ftohen të gjithë studentët e interesuar të UHZ-së për pjesëmarrje në Akademinë për Ndërmarrësi dhe qasje inovative ndaj të bërit biznes në vendet në tranzicion, që të aplikojnë me planet e tyre të biznesit për t’u bërë pjesë e Akademisë dhe për t’u bërë pjesë e Konkursit që do shpallë tre vende të para fituese për të  cilat do të ndahen shperblime.

 

 

Thirrje për aplikim
Projekti dhe kushtet
Translate »