Njoftohen studentet e dep . KF  se konsultimet në lëndën Bazat e kontabilitetit do të mbahen të asistentja e lëndës Msc. Venera Kelmendi me dt. 08.12.2016 duke filluar nga ora 11:00 deri ne 12:00

 

Translate »