Njoftohen studentet e që do ti nenshtohen provimit nga lenda Gjyqësia Kushtetutese në Fakultetin Juridik se provimi do te mbahet te shtunden me date 19 NENTOR 2016 me fillim në oren 13,00 ne sallen 1.

Please follow and like us: