fbpx

Njoftohen studentet e Fakultetit të Agrobiznesit së provimet nga pjesa praktike për lëndët e poshtëshënuara mbahet sipas këtij orari:
Mikrobiologji ushqimore dhe higjiena (TU) datë: 16/11/2016 ora 14:00
Mikrobiologji (TPB & AA) datë: 16/11/2016 ora 15:30
Ekologjia e resurseve natyrore dhe Ekologjia I (AA) datë: 12/11/2016 ora 09:00
Menaxhimi i cilësisë se ujërave (AA) datë: 12/11/2016 ora 10:30
Ekologjia (TU) datë: 12/11/2016 ora 12:00

Translate »