fbpx
Njoftohen studentën e vitit të parë dhe të dytë të cilët janë me indeks, se rezultatet në Lëndën Hyrje në Statistikë dhe Lëndën Statistikë, Fakulteti MTHM, me datën 04.10.2016 në ora 14:00 të paraqiten në Dekanat për ti shiquar rezulatet e provimit.

Respekt

Prof.Asoc.Dr. Afrim Selimaj

Translate »