Njoftohen studentët e nivelit Master, Departamenti Kontabilitet dhe Financa se provimi tek Lënda: Menaxhimi i Institucioneve financiare me Prof. Ibish Mazreku, i paraparë të mbahet me daten 09.09.2016 do të mbahet me daten 22.09.2016 në oren 16:00

Translate »