fbpx
Njoftohen studentet e Fakultetit të Agrobiznesit së provimet nga pjesa praktike për lëndët e poshtëshënuara mbahen sipas këtij orari:
Mikrobiologji ushqimore dhe higjiena (TU) datë: 06/09/2016 ora 11:00
Mikrobiologji (TPB & AA) datë: 06/09/2016 ora 12:30
Menaxhimi i cilësisë se ujërave (AA) datë: 06/09/2016 ora 14:00
Ekologjia (TU) datë: 09/09/2016 ora 11:00
Ekologjia e resurseve natyrore dhe Ekologjia I (AA) datë: 09/09/2016 ora 14:00
Translate »