fbpx

Njoftohen studentet e vitit të IV-të të Fakultetit Juridik se provimi nga lënda “E drejta procedurale civile – pjesa e posaqme” në modulin civil mbahet me datë 06/02/2015 në orën 16:00.

Translate »