fbpx

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë se provimi nga lënda E drejta civile i caktuar me datën 18.06.2016 do të mbahet sipas ndarjes në grupe, si në vijim:
Grupi i parë – studentet, emri i të cilëve fillon me shkronjën A,B,P,F,G dhe D – ora 11:00 amf. 2.
Grupi i dytë – studentet, emri i të cilëve fillon me shkronjën E,G,H,I,J,T dhe K – ora 12:00 amf. 2.
Grupi i tretë – studentet, emri i të cilëve fillon me shkronjën L,M,R,S,SH,V,Y dhe Z si dhe studentet me indeks – ora 13:00 amf. 2.

Translate »