fbpx

Njoftohen studentet e vitit te dyte te drejtimit Kontabilitet dhe financa se kollokviumi i dyte ne lenden “Bazat e financave dhe kontabiliteti menaxherial” do te mbahet me daten 03.06.2016, e premte duke filluar prej ores 09:20 -10:00, per te dy grupet e studenteve ne sallat A5 dhe A6.

Translate »