fbpx

Njoftim

I.Njoftohen studentet e vitit te dyte te F.Jurdik te UNHZ-Peje,se ne lenden e drejte administrative,eshte bere korigjimi i serishem i rezultateve te kollokfiumit te dyte,si dhe jan perfshi ne vleresim edhe rezultatet e prezantimeve.

II.Njoftohen studentet e vitit te IV moduli:Kushtetues-administrativ te F.Jurdik te UNHZ-Peje,se ne lenden e drejte administrative (Pjesa e posaçme ) eshte bere korigjimi i serishem i rezultateve te kollokfiumit te dyte,si dhe jan perfshi ne vleresim edhe rezultatet e prezantimeve.

Pedagogu i lendeve:Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA

Translate »