fbpx

Njoftim

Njoftohen studentët e viti të dyte (II), të Fakultetit Juridik te UNHZ-Peje,se kollokfiumi i dytë (II), ne lënden:E drejte administrative,do të mbahet ditën e marte, date 17.Maj 2016.

Grupi i pare i studenteve,me germen e pare te alfabetit A , B, C, D, E, F-,do te i nenshtrohen kollokfiumit nga ora:11-12,

Grupi i dyte i studenteve, me germen e pare te alfabetit,G I J K L M,do te i nenshtrohen kollokfiumit nga ora:12-13.

Grupi i trete i studenteve, me germen e pare te alfabetit ,N,P,Q,R.S.T,U,V, Xh,Y Zdo te i nenshrohen kollokfiumit nga ora:13-14-,

II.Njoftohen studentët e viti të katert të Fakultetit Juridik-moduli:Kushtetues-administrativ te UNHZ-Peje,se kollokfiumi i dytë (II), ne lënden:E drejte administrative (Pejsa e posacme),do të mbahet ditën e enjte, date 19.Maj 2016.

Vrejtje:Te drejten per te Ju nenshtruar kollokfiumit te dyte, kan te gjithe ata student,te cilet i kane fituar piket e mjaftushme,ne kollokfiumin e pare nga 26 – 40 pike.
Me respekt, Prof.Ass.Dr. Fejzulla BERISHA

Translate »