Njoftohen studentët se provimi i studimeve Master nga lënda: Psikologjia Gjyqesore, shtyhet për datën: 29.04.2016, nga ora 14:00.

Please follow and like us: