fbpx

Njoftim
Njoftohen studentët e fakultetit te Agrobiznesit, drejtimi TPB, viti I III, se pjesa praktike e provimit në lënden e Entomologjisë, mbahet me date 22.04.2016 në ora 10:30.
Asistent: Ahmet Musa

Translate »