fbpx

Njoftohen studentët e vitit të tretë, të cilët do t’i nënshtrohen kollokvjumit të dytë nga lënda e E drejta e Detyrimeve me dt. 18.01.2016, do të ndahen në dy grupe sipas listës së publikuar’

Lista e studenteve

Grupi I:
Fillon nga ora 13:00 (Afmiteatri 2)
50 studentet e parë të listes së publikuar

Grupi II:
Fillon nga ora 14:00 (Amfiteatri 2)
50 studentet e fundit nga lista e publikuar si dhe studentet të cilët kanë fituar të drejtën për t’iu nënshtruar kollokvjumit të dytë pas mbajtjes se konsultmeve për rezultatet e kollokvjumit të parë.
Me respekt,
Prof.Ass. Sabiha Shala

Translate »