fbpx

Njoftohen studentet e vitit të II, të Fakultetit Juridik, se ligjërata nga lënda E Drejta Penale qe është paraparë të mbahet me dt. 23.12.2015, do të mbahet ditën e premte me dt. 18.12.2015, prej orës 10:00-Grupi i Parë, ndërsa Grupi i dytë nga ora 13:00.

Mësimdhënësi i Lëndës: Prof. Ass. Dr Kolë KRASNIQI

Translate »