fbpx

Njoftohen Studententët e vitit të I-rë drejtimi KF , se ligjeratat e dates 10.11.2015 në lëndën
Bazat e Menaxhmentit do të kompenzohen me daten 14.11.2015 e shtunë
Gr: A prej ores 10:40- 12:00
Gr: B prej ores 12:00 -13:20 ,
Si dhe studentet e vitit të III-të drejtimi AB, se ligjeratat e dates 10.11.2015 në lëndën Menaxhimin e Burimeve Njerëzore do të kompenzohen me daten 14.11.2015 e shtunë
Prej orës 13:20-14:40

Translate »