fbpx

Njoftohen studentët e vitit të III-të (MTH), të cilët dëshirojnë që t’i nënshtrohen provimit në lëndën “Turizmi Aplikativ në Praktikë” së punimet e tyre të kompletuara mund t’i dorëzojnë me datë, 05.11.2015, në sallën B1, në orën 16.00 në të kundërtën nuk mund t’i nënshtrohen provimit.

Translate »