fbpx

Njoftohen studentët e Fakultetit juridik, se kolokuiumi i dytë nga lënda “Politika kriminale” do te mbahet me datën 16 janar 2015, grupi A prej orës 10, ndërsa grupi B prej orës 12. Kolokuiumit të dytë i nënshtrohen vetëm studentët që kanë arritur të kenë rezultat pozitiv në kolokuiumin e parë.

Prof. Ass. dr. Veton Vula
Translate »