fbpx

NJoftim

Njoftim. Studentat e vitit te parë dhe të dytë të departamentit A&A dhe TPB se provimi me shkrim nga lënda
Kimia Organie do te mbahet me 30/11/2015
Departamenti TPB dhe A&A në ora 12h
Biokimia do te mbahet me 31/11/2015
Departamenti TPB në ora 11h

Translate »