fbpx
Njoftohen të gjithë studentët e nivelit Master, të cilët kanë vijuar mësimin tek Lënda: Ndërmarrësia me Prof. Justina Pula dep. AB-si dhe dep. MBNJ-re Lënda: Teorija e Vendimmarrjes dhe Lënda: Ndërmarrësia dhe Menaxhmenti i NVM-ve se konsultimet do te jene si në vijim:
  • te ejten ne ora 12.30 – 14.00 dhe
  • te ejten ne ora 15.00 -17.00
  • gjithashtu te gjith studentet te cilet duhet te ju bartete nota nga afatet te tjera duhet te vijne personalishte, per ndrushe nuk kemi pergjegjesi per mos permbushje – realizimit te vendosjese te notave ne sems
Translate »