fbpx

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Administrim Biznesi, se konsultimet për rezultatin e provimit, të mbajtur me 14.09.2015 në lëndën: Menaxhment do të mbahen të martën – 22.09.2015 prej orës 8:00 – 9:00. Studentët të cilët dëshirojnë me shiku testin prej orës 9:00 – 10:00.
Studentët të cilët janë ftuar në konsultime do të pyeten dhe të gjithë ata të cilët nuk janë prezent, ditën dhe orën e konsultimeve, nuk do të vlerësohen me notë pozitive.

Translate »