fbpx

Njoftim. Studentat e vitit te parë dhe të dytë të departamentit A&A dhe TPB se provimi me shkrim nga lënda
Kimia Organike dhe Biokimi do te mbahet me 25/06/2015
Departamenti TPB në ora 10h
Departamenti A&A në ora 12h
Biokimia dhe TPB në ora 14h

Me respekt
Vlora Gashi

Translate »