fbpx

Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Agrobisnesit se ne Mbledhjen e Senatit te mbajtur me daten 27.10.2014 eshte vendosur lejimi mbajtjes se provimeve ne afatin e Nentorit. Studentet kane drejte te paraqesim vetem 2 provime. Paraqitja e provimeve per afatin e nentorit do te fillon prej dates 29.10.2014 deri me 31.10.2014.
Per kohen e mbajtjes se provimeve do t’ju njoftojme me kohe nepermjet WEB faqes.

Dekanati i Fakultetit te Agrobisnesit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »