fbpx

Njoftohen studentet e vitit te trete, Fak. te Biznesit ,Dep AB/gr. A dhe B/, se zevendesimi i ligjerates se humbur me dt. 01.05.2015 nga Lenda Shkathtesite e Komunikimeve do te behet me 22.05.2015 nga ora 1,20.
Prof. i lendes Haki Shatri

Translate »