fbpx

Njoftohen studentet e vitit te trete te Fakultetit te Biznesit, Depatamenti AB /gr.A dhe B/ se zevendesimi i ligjerates se humbur me dt. 01.05 2015 nga lenda Politikat Ekonomike do te mbahet me dt.15.05.2015 nga ora 12,00.
Prof. i lendes Haki Shatri

Translate »