fbpx

Njoftohen studentët e nivelit Master, të cilët vijojnë mësimin me Prof. Ibish Mazreku, Lënda: Organizim dhe Menaxhmenti se ligjeratat e parapara të mbahen me dt. 22.01.2015 pës arsyje të udhëtimit zyrtarë nuk do të mbahen.

Translate »