fbpx

Njoftohen studentët e nivelit Master viti II-të, se ligjeratat me Prof. Justina Pula, Lënda: “Ndërmarrësia” dhe “Menaxhimi i Bizneseve të Vogla” të parapara të mbahen sot me dt. 27.04.2015 janë shtyrë për dt. 04.05.2015 prej orë 16:00.
Njoftohen studentët e nivelit Master, viti parë, Dep. MBNJ Lënda: “Teorija e Vendimarrjes” se konsultimet me prof. Justina Pula, do të mbahen me dt. 04.05.2015 pre ores 15:00
Njoftohen studentët e nivelit Master Dep. AB-si viti dytë, Lënda: “Ndërmarrësia” se konsultimet me prof. Justina Pula, do të mbahen me dt. 04.05.2015 pre ores 15:00.

Translate »