fbpx

Konstultimet tek profesori Fitim Deari ne lenden Analiza e Pasqyrave Financiare II do te mbahen te enjten me daten 21.11.2019, duke filluar nga ora 13:00, ne objektet e Fakultetit te Biznesit.


Verejtje:Ne konsultime kane te drejte te marrin pjese vetem ata student te cilet iu kane nenshtruar provimit.

Translate »