fbpx
Njoftim

Njoftohen studentët dhe stafi i Universitetit “Haxhi Zeka” se me datë 27.12.2017, në ora 13:00, në Amfiteatrin 1 të Fakultetit Juridik, do të mbahet punëtoria me temë “Tutorimi dhe Mësimnxënia”.

Në kuadër të kësaj punëtorie, e cila është e para e llojit të saj, do të trajtohen temat si:

• Tutorimi – ushtrim i temave të ndërlikuara gjatë mësimnxënies
• Etika në mësimnxënie – rregullat dhe parimet që duhet praktikuar nga studentët
• Përzgjedhja e lëndëve zgjedhore – këshillim në procesin e zgjedhjes së lëndëve zgjedhore
• Puna praktike – lansimi i uebfaqes për punë praktike
• Të drejtat e studentëve – njoftim me legjislacionin rreth të drejtave të studentëve

Kjo punëtori është e rëndësisë së veçantë sepse përfshinë iniciativa bashkëkohore që Universiteti “Haxhi Zeka” po ndërmerr për të udhëzuar dhe lehtësuar punën e studentëve përgjatë procesit të tyre mësimor.

Pjesëmarrja në këtë punëtori është e hapur për të gjithë studentët, në veçanti për studentët e vitit të parë.
Për të marrë pjesë në këtë punëtori, duhet të dërgohet një email në shkelqesa.smajli@unhz.eu me subjekt: Konfimoj pjesëmarrjen në Punëtori!

Aplikimi mund të bëhet deri me dt. 26.12.2017

Në fund të kësaj punëtorie do të shpërndahen certifikata për studentët pjesëmarrës në punëtori.

Please follow and like us:
Translate »