fbpx

Ligjëratat e parapara ne lenden e Ndërmarrësisë drejtimi AB me datën 02.11.2017 shtyhen per javën e ardhshme, po ashtu edhe ligjëratat ne lenden e Menaxhimi i Projekteve bachelor drejtimi AB me datën 02.11.2017 do te shtyhen për javën tjetër” Vendose ne emër te Prof Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi.

Translate »