fbpx

Studentet me index,te cilë kanë paraqitur provimin në lëndën “Financa të korporatave” FMTHM, do t’i nënshtrohen provimit më gojë më datë 09/10/2017 në orën 11:00 .

1.Anita Rexhaj
2.Astrit Ukaj
3.Elvira Hoxha
4.Kumrije Goçi
5.Maltin Shoshi
6.Mirëlinda Muriqi
7.Riard Sheqerolli
8.Vesa Kurhasani
Prof.Ass.Dr.Halit Shabani
Translate »