fbpx
Lajmerohen studentat e drejtimeve TPB dhe AA, se  pjesa praktike e provimeve nga lendet: Botanike, Biologji dhe Fiziologji e bimeve mbahen si me poshte:
Botanike me 21.04.15 ne ora 14h -Drejtimi AA,
                           dhe ne ora 10h-Drejtimi TPB
Biologji me 18.04.15 ne ora 12h
Fiziologji e bimeve me 18.04.15 ne ora 10h.
Translate »