fbpx

Njoftihen studentët e vitit të dytë, departamenti Kontabilitet dhe Financa se kolokviumi i parë në lënden “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore” -Ligj. Theranda Beqiri, do të mbahet me datën 14 Prill e Martë, sipas këtyre grupeve dhe këtij orari.

Grupi A ora 8:00-9:20 Salla C2
Grupi B ora 9:20-10:40 Salla C2
Grupi C ora 10:40-12:00 Salla C2

 

Translate »