fbpx

Lajmerohen studentet e vitit te pare departamenti Kontabilitet dhe financa se kolokviumi i pare ne lenden Informatike do te mbahet sipas ketyre grupeve dhe sipas ketij orari. Orari dhe grupet duhet respektuar me perpikmeri.

Orari dhe grupet

Suksese

Jahja Lataj

Translate »