Provimi  ne lënden Hyrje ne turizem i vitit te pare te profesori i lëndes Zija Zymeri mbahet me daten 11.07.2017 ne ora 10.

Please follow and like us: