fbpx

Njoftohen studentët e vitit të dytë, departamenti Menaxhimi Burimeve Njerzore  (Niveli Master), se: Provimi në lenden Pagesat -per arsye objektive qe ka qen planifikuar te mbahet me Dt; 24/06/2017 ora 16-te, 

do te mbahet me Dt; 30/06/2017 ora 11-00. Prof. Vexhi Halili
Translate »