fbpx

Njoftohen studentët e nivelit master se Vendimet e Mbledhjes së Kolegjiumit të
pestë mund t’i marrin në zyrën e Dekanit përkatësisht te Asistentja e Dekanit të FMTHM, çdo ditë prej orës 10.00.

Translate »