fbpx
Njoftim

Në bazë të nenit 29 pika 6 të Ligjit Nr.04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republiken e Kosovës, të Statutit të UHZ-së neni 42 dhe 48, Senati i UHZ-së në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me 01.04.2015 mori këtë vendim:

Vendim

Translate »