Konsultimet në Lëndën “Hyrje në Statistikë”, prof. Sabri Sadiku mbahen të Hënën me datë: 19.06.2017, ora 12:00, salla B1.

Please follow and like us: