Njoftim

Njoftohen studentët se rezultatet e testimit nga lenda Metodologjia e Hulumtimit Shkencor ne master do te mirren parasysh ne provimin final dhe si te tilla nuk do te publikohen tani.

Please follow and like us: