fbpx

Njoftohen te gjithë studentet e Fakultetit Juridik se sipas nenit 111 të Statutit te Universitetit, asnjë student nuk ka te drejtë të paraqes ose të hyjë më shumë se tri herë në provim te cilin nuk e kanë kaluar.

Obligohet administrata e Fakultetit Juridik që ta respekton ketë kriter dhe te mos i evidenton në listen e provimeve ata studentë te cilët tri herë nuk e kanë dhënë provimin përkatës.

Pas herës së tretë, studenti që nuk e ka dhënë provimin ka të drejtë ti nënshtrohet vetëm edhe një herë provimit me lejen e veçantë të dekanit dhe para një komisioni të lëndës përkatëse.

Translate »