fbpx

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë se kollokviumi nga lënda E drejta familjare dhe trashegimore  do të mbahet diten e shtunë me datën 03.06.2017, sipas ndarjes në grupe, si në vijim:

Grupi i parë – studentet, emri i të cilëve fillon me shkronjën A,B,D,E,F,G dhe H  – ora 10:00 amf. 2.

Grupi i dytë – studentet, emri i të cilëve fillon me shkronjën I,J,K, L,M,N,P,R,S,SH,T,U,V,Y dhe Z – ora 11:00 amf. 2.

Translate »