fbpx

Njoftohen studentët se kolokviumi i dytë në lëndën E drejta ndërkombëtare për të drejtat e Njeriut – Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala do të mbahet me dt. 06.06.2017. ora 10:00 në Amfiteatrin 1

Translate »