fbpx

Lajmërohen studentet e Masterit MBNJ, KF dhe AB te vitit te dyte se ushtrimet lenden Lidership nuk do te mbahen ketë jave. Zëvendësimi i orëve do te behet ne javën tjetër

Translate »