fbpx

Njoftohen studentët e nivelit master – kandidatë për mbrojtje publike të temës së masterit , se  Vendimet  e Kolegjiumit të 18 -të, dt  15.03.2017 dhe Kolegjiumit të 19-të dt. 22.03.2017, mundë t’i marrin në Bibliotekën e Fakultetit, çdo ditë prej orës 08:.00. deri në ora16:00.  Këtu përfshihen edhe vendimet për kandidatë që për mentor kanë  mësimdhënës  me angazhim.

Translate »