fbpx

Njoftohen  studentet e fakultetit të Agrobiznesit së provim në lëndën e Biologjisë (pjesa teorike – drejtimi TPB) mbahet me datë 07/04/2017 ora 15:00 dhe provimi në Ekologji (pjesa teorike – drejtimi TU) mbahet me datë 07/04/2017 ora 16:00.”

Translate »